english-adventure.cz

Individuální a skupinová výuka angličtiny - Eva Vincencová


Výhodou individuálních kurzů je možnost přizpůsobit se vašim potřebám a vašemu tempu. Je možné přesně se zaměřit na oblast, kterou potřebujete a především zvolit metody a materiály, které jsou pro vaše učení  nejvhodnější.

Učím od úplných začátečníků až po středně pokročilé
(A1 – B2, viz Společný evropský referenční rámec pro jazyky).

Výuka je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, popř. na všeobecné jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení, psaní). Kombinuji různé metody, zařazuji i drilové prvky nutné pro snadnější pamatování.

K výuce používám několik typů učebnic (nakladatelství Longman, Cambridge, Oxford), dále vlastní  materiály a aktuální texty z různých oblastí podle vašeho zájmu.

Nabízím také doučování dětí  a studentů.

Zahájení výuky kdykoliv během roku.

Pro nadšené studenty možnost zapůjčení knížek,
materiálů pro čtení a CD pro poslech domů.