english-adventure.cz

Individuální a skupinová výuka angličtiny - Eva Vincencová


Zaměřuji se především na individuální výuku angličtiny,
učím také dvojice nebo malé skupiny.
Potřeby a cíle každého člověka jsou velmi různorodé.

Jaké jsou motivace mých současných studentů:

- používají angličtinu v práci, chtějí si udržet a dále rozvíjet svoje znalosti
- potřebují se připravit k maturitě nebo jiné zkoušce z angličtiny
- potřebují zlepšit své výsledky ve škole
- chtějí zvýšit svoje znalosti oproti stávající výuce ve škole
- je to jejich koníček a učí se pro radost
- rádi cestují
- chtějí sledovat filmy a číst nebo poslouchat knížky v originále
- chtějí si udržet kontakt se světem, svými vrstevníky i mnohem mladšími generacemi
- ve středním a vyšším věku je to pro ně způsob, jak udržovat mozek stále svěží
- jsou začátečníci a většina kurzů pro ně není vhodná
- vyhovuje jim možnost organizovat si svůj čas, určovat si svoje tempo